Vlaamse VolksKunstBeweging: volksdans, volksmuziek & vendelspel in Vlaanderen
Vlaamse VolksKunstBeweging: volksdans, volksmuziek & vendelspel in Vlaanderen
Vlaamse VolksKunstBeweging: volksdans, volksmuziek & vendelspel in Vlaanderen

Wat doet de VVKB?

De Vlaamse VolksKunstBeweging heeft als doel het ondersteunen, het in stand houden van de Vlaamse volkskunst en erfgoed, en het aanmoedigen van de vernieuwende tendensen in de Vlaamse volkskunst.

De werking van VVKB wil zich vooral toespitsen op 2 peilers:

  • Op technisch gebied, via cursussen, ontmoetingsdagen, nationale en internationale uitwisselingen een bijdrage leveren tot het verspreiden, en in stand houden van oude en nieuwe Vlaamse volksdansen, voor kinderen, jeugd en volwassenen. VVKB mikt hier vooral op Vlaamse volkskunst in de brede zin van het woord, waar naast dansen eveneens volwaardige aandacht besteed wordt aan volksmuziek, verantwoorde klederdracht, volksgebruiken en –tradities, vendelzwaaien...
  • Op sociaal vlak het stimuleren en bevorderen van onderlinge contacten tussen de groepen en volkskunstbeoefenaars.

Op al deze vlakken wordt contact gezocht en samengewerkt, waar mogelijk, met andere organisaties in het veld.

De werking van VVKB en het contact tussen de groepen wordt gelegd via het tijdschrift "De Driesprong". Hierin vindt u specifieke informatie over volkskunst in binnen- en buitenland, nieuws van de gouwen en van de groepen, de kalender van de geplande activiteiten, kortom alles wat u moet weten over het reilen en zeilen van de Vlaamse volkskunst.

Als extra communicatiekanaal is er nu deze website waar in een eerste instantie de Vlaamse volkskunstgroepen hun activiteiten kunnen aankondigen en promoten binnen Vlaanderen.

Voor verdere informatie over het verleden, lees "Historiek VVKB".

Wie is de VVKB?

De aangesloten Vlaamse volkskunstgroepen ontmoeten elkaar in eerste instantie op provinciaal vlak, de gouwen. De gouwen zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van VVKB. Hierin zijn ook groepen en individuele volkskunstbeoefenaars vertegenwoordigd.

De Raad van Bestuur van de VVKB vzw is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Theo Smet, e-mail:
  • Ondervoorzitter: Hilde Servranckx
  • Secretaris: Lieven Stubbe, e-mail:
  • Assistent-Secretaris: André Couvreur
  • Penningmeester: André Dewitte
  • Bestuursleden: Geert Buys, Pieter Debackere, Koen Denduyver, Lieve Tratsaert, Danny Van den Brande en Jeanne Vandenbussche.

Statuten VVKB

inloggen

e-mail:


wachtwoord:


onthouden  

nog geen lid?

wachtwoord vergeten?


Waarom registreren?
Als gratis VVKB.org lid

  • ontvang je binnenkort de gratis nieuwsbrief met alle VVKB-evenementen
  • kan je zelf evenementen toevoegen.

Registreer vandaag nog!