Vlaamse VolksKunstBeweging: volksdans, volksmuziek & vendelspel in Vlaanderen
Vlaamse VolksKunstBeweging: volksdans, volksmuziek & vendelspel in Vlaanderen
Vlaamse VolksKunstBeweging: volksdans, volksmuziek & vendelspel in Vlaanderen

GDPR Privacyverklaring VVKB – editie 18/11/2023

Om te voldoen aan de Europese wet op de privacy (GDPR) geven wij u volgende informatie:

VVKB is een vzw met volgend bestuur:

 • Voorzitter: Theo Smet
 • Ondervoorzitter: Jeanne Vandenbussche
 • Secretaris: Lieven Stubbe
 • Schatbewaarder: Koen Denduyver
 • Assistent-secretaris: André Couvreur

Bankrekening: BE62 4033 0466 6161 - KREDBEBB

Website: www.vvkb.org

De bij VVKB vzw aangesloten groepen hebben volgende informatie over de bij hen aangesloten leden doorgegeven:

 • Familienaam
 • Voornaam
 • Adres
 • E-mail adres
 • geboortedatum

Deze gegevens zijn verzameld op "Google docs" en zijn alleen toegankelijk voor

 • uw eigen groep: opgegeven contactpersoon of -personen van uw groep en
 • voor VVKB vzw: de voorzitter, secretaris en penningmeester (ledenadministratie en communicatie), assistent-secretaris (verzekeringen), redactie van De Driesprong (voor verzending) en de webmaster.

Volgens de Europese privacy wetgeving heeft u het recht

 • Te weigeren dat uw persoonlijke gegevens voor het lopende aansluitingsjaar worden gebruikt
 • Uw toestemming voor gebruik op elk moment te herroepen door het sturen van een mail aan
 • Inzage ter vragen in uw persoonsgegevens door het sturen van een mail naar
 • Schrappen van uw gegevens uit de gegevenslijsten van het lopende aansluitingsjaar door sturen van een mail naar
 • Overdracht van uw gegevens uit de gegevenslijsten van het lopende aansluitingsjaar door het sturen van een mail naar

VVKB vzw heeft alle nodige en relevante maatregelen genomen, die voor hen technisch en redelijk ter beschikking staan, om vervreemding door derden van deze gegevens te vermijden. VVKB vzw verklaart eveneens uitdrukkelijk om deze gegevens alleen voor bovenvermelde aanwending te gebruiken en die nooit, zonder uitdrukkelijke toestemming van de aangesloten leden door te geven aan derden.

De ledengegevens worden jaarlijks hernieuwd. De gegevens van niet meer aangesloten groepen worden vernietigd.

Portretrecht
Tijdens VVKB-cursussen of ingerichte activiteiten kunnen foto's en/of videobeelden genomen worden waarop uzelf en/of uw kind(eren) mogelijk te zien zijn.
Deelname aan VVKB-activiteiten betekent dat u toestemming verleent dat VVKB vzw deze beelden in het kader van haar werking op al haar dragers, zoals o.m. website, tijdschriften en folders, publiceert.
Deze beelden mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden.

inloggen

e-mail:


wachtwoord:


onthouden  

nog geen lid?

wachtwoord vergeten?


Waarom registreren?
Als gratis VVKB.org lid

 • ontvang je binnenkort de gratis nieuwsbrief met alle VVKB-evenementen
 • kan je zelf evenementen toevoegen.

Registreer vandaag nog!